Posted by Jarosław A. Sobkowiak

Pragnę poinformować wszystkich członków Stowarzyszenia Teologów Moralistów, iż podczas 352. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Olsztynie-Fromborku, w dniach 18-20 czerwca 2010 roku, zatwierdzono Statut Stowarzyszenia Teologów Moralistów – na czas nieokreślony.