Posted by Jarosław A. Sobkowiak

Przypominam, że powoli mija termin przesyłania artykułów do księgi pamiątkowej dla ks. prof. dra hab. Mariana Graczyka SDB. Temat: Theosis horyzontem życia chrześcijańskiego.

Osoby, które chciałyby umieścić swoje teksty we wspomnianej księdze proszę o pilny kontakt do 31 stycznia 2011 r.