Posted by Jarosław A. Sobkowiak

Zapraszam do lektury książki ks. Krzysztofa Gryza, Antropologia przebóstwienia. Obraz człowieka w teologii prawosławnej. Szersze omówienie w dziale „Nasze książki”.