Posted by admin

Szanowni Państwo,

W załącznikach program i formularz zgłoszeniowy na zjazd Stowarzyszenia Teologów Moralistów. W tym roku spotykamy się w Zakopanem (Księżówka) w dniach 9-11 czerwca 2013 roku. Proszę o odesłanie formularza w terminie nieprzekraczalnym do 10 maja 2013 roku.

Pragnę przypomnieć, że tegoroczny zjazd jest jednocześnie zjazdem wyborczym – wybieramy nowe władze statutowe Stowarzyszenia.

Formularz zgloszeniowy 2013     ZAKOPANE 2013 – Program zjazdu