Posted by admin

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że za zgodą dyrekcji Domu Pielgrzymkowego „Arka” możemy przedłużyć termin zgłoszeń do 28 maja 2014 r. Jest to jednak termin ostateczny.

Proszę w swoich ośrodkach akademickich o przypomnienie Koleżankom i Kolegom Profesorom i doktorantom o zjeździe. Brak aktywności przez dwa kolejne lata skutkuje skreśleniem z listy członków STM.