Posted by admin

W dniu 17 października 2016 r. Rada Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nadała stopień:
doktora habilitowanego nauk teologicznych

Ks. dr. Andrzejowi Prybie

Prodziekanowi Wydziału Teologicznego UAM ds. nauki i współpracy międzynarodowej
Redaktorowi Naczelnemu czasopisma „Teologia i Moralność”
Członkowi Stowarzyszenia Teologów Moralistów

Księdzu Andrzejowi składamy życzenia wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy

kwiaty