Posted by admin

Niedziela Bożego Miłosierdzia jest szczególnym dniem, w którym możemy zyskać wszystkie łaski, o jakie prosimy, jeśli jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, przyjmiemy Komunię Świętą i pomodlimy się, tak jak uczyła św. siostra Faustyna – Koronką do Bożego Miłosierdzia. Święto miłosierdzia ustanowione przez Jana Pawła II w drugą niedzielę wielkanocną jest szczególnym momentem zwracania się do Bożego Miłosierdzia, otwierania się na działanie Bożej Łaski w życiu każdego człowieka.

Papież Franciszek zwraca uwagę, że: „Kościół nie jest na świecie po to, by potępiać, lecz by umożliwić spotkanie z tą przenikającą do głębi miłością, jaką jest Boże Miłosierdzie. Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem nam. To nas męczy proszenie Go o wybaczenie. Prośmy o tę łaskę, byśmy nigdy nie nużyli się naszą prośbą o przebaczenie. Miłosierdzie to imię Boga”.

Akt zawierzenia świata Miłosierdziu Bożemu 
Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.
św. Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002
Akt oddania się Jezusowi, Królowi Miłosierdzia
Jezu, Królu Miłosierdzia, Panie mój, przez ręce Maryi, Matki Miłosierdzia, świadomy(a) swej słabości, ale ufny(a) w Twoje Nieskończone Miłosierdzie, oddaję się Twej Świętej Woli. Ty sam uświęcaj mnie i posługuj się mną, jak chcesz, w Twoim dziele zbawienia świata. Króluj w moim sercu. Spraw, by Twoja wola pełniona była zawsze, wszędzie i we wszystkim, aby Królestwo Twoje ogarnęło wszystkich ludzi po wszystkie czasy. Amen.

Zdjęcie: www.radiomaryja.pl, www.fronda.pl