Posted by admin

Drodzy Czytelnicy !

Liturgia Wielkiego Czwartku przypomina nam o ustanowieniu Eucharystii i kapłaństwa. Te dwa nierozdzielne sakramenty Jezus ustanowił podczas Ostatniej Wieczerzy z apostołami. W Wielki Czwartek w sposób szczególny dziękujemy za ich dar.

W tym dniu warto przypomnieć sobie słowa św. Jana Marii Vianney’a, który głosił, że: „Gdybyśmy nie mieli sakramentu Kapłaństwa, nie mielibyśmy Pana. Kto Go umieścił w tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął naszą duszę u początku jej życia? Kapłan. Kto ją żywi, by dać jej siłę na wędrówkę? Kapłan. Kto ją przygotuje na spotkanie z Bogiem, obmywając ją po raz ostatni we krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan, ciągle kapłan. A gdy dusza będzie umierała, kto ją ożywi, kto jej udzieli ciszy i pokoju? I tu kapłan. Nie można sobie przypomnieć ani jednego dobrodziejstwa Boga bez spotkania obok tego wspomnienia obrazu kapłana”.

W Wielki Czwartek gromadzimy się na tę jedyną liturgię w naszych kościołach, aby przeżyć ten obrzęd obmycia nóg, gdy wspominamy miłość Jezusa, który pochyla się aż do stóp człowieka, prosząc o przyjęcie dobrej nowiny. Eucharystia tego dnia skupia wszystkich wiernych, a po jej zakończeniu Jezus zostaje przeniesiony do ciemnicy. W ten sposób wspominamy jego modlitwę w Ogrójcu i aresztowanie oraz to oczekiwanie na wypełnienie się woli Ojca – jak podkreśla o. prof. Andrzej Derdziuk.

Wszystkim Duchownym Członkom Stowarzyszenia Teologów Moralistów życzymy, abyście zawsze pozostali wierni Chrystusowi. Niech On obdarza Was tymi łaskami, których potrzebujecie, by jeszcze pełniej realizować kapłańskie powołanie. Życzymy zdrowia, radości i abyście wzorem Chrystusa byli Dobrymi Pasterzami i osiągnęli świętość!