Posted by Paweł A. Makowski

Niedawno ukazała się nowa publikacja ks. dra Krzysztofa Smykowskiego pt. Eksperymenty medyczne z wykorzystaniem zwierząt. Studium teologicznomoralne. Książka podejmuje niezwykle aktualny problem, jakim są etyczne aspekty prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem zwierząt. Mimo że przyczyniają się one do pogłębienia ludzkiej wiedzy i osiągania korzyści praktycznych, w społeczeństwie nie brakuje licznego grona ich przeciwników. Praca, wychodząc od ukazania miejsca zwierząt w porządku stworzenia, próbuje wyznaczyć granice doświadczeniom na żywych organizmach. Stanowi ona pierwsze na gruncie polskim całościowe opracowanie tej problematyki z teologicznego punktu widzenia.

Zapraszamy do lektury! Książkę można nabyć w Wydawnictwie KUL http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?products_id=3482