Posted by admin

Międzynarodowa konferencja naukowa
pod patronatem Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

Internationale Fachkonferenz
unter dem Patronat des Komitees der Theologie
der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Teologia w przestrzeni publicznej
Theologie in der Öffentlichkeit
Opole 21–23.03.2018
Wydział Teologiczny UO, sala/Saal 18
Program
Źródło: http://wt.uni.opole.pl/miedzynarodowa-konferencja-naukowa-teologia-w-przestrzeni-publicznej/