Posted by admin

W imieniu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszam do wzięcia udziału w Sympozjum Naukowym pt.:
MIŁOŚĆ – MAŁŻEŃSTWO – RODZICIELSTWO. HUMANAE VITAE – WZNIOSŁA TEORIA CZY REALNA POMOC?
Sympozjum to poświęcone jest problematyce przekazywania życia, rozpoznawania płodności, odpowiedzialnego rodzicielstwa. Jest ono próbą wyjścia naprzeciw aktualnym zagadnieniom dotyczącym pastoralnej posługi Kościoła wobec małżeństw i rodzin. Inspiracją do pogłębionej refleksji jest ciągle aktualny dokument autorstwa bł. Pawła VI Humanae vitae. Głęboki namysł zaproszonych specjalistów zarówno z kraju, jak i z zagranicy, reprezentujących różne ośrodki i dyscypliny naukowe, daje nadzieję na ciekawe końcowe rozwiązania. Poznańskie sympozjum to okazja do wymiany myśli oraz podjęcia nowych inicjatyw na rzecz małżeństwa i rodziny.
Zapisy: https://poznanhumanaevitae.evenea.pl
Sympozjum naukowe odbędzie się:
 5 maja 2018 roku w Poznaniu przy ul. Wieżowej 2/4 w Budynku B, Auli B, Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Jednocześnie pragnę zaprosić do wzięcia udziału w wykładzie otwartym ks. prof. dr Augusto Sarmiento pt. „Przemiana struktury rozumienia pojęcia małżeństwo i rodzina we współczesnym świecie”, które odbędzie się w poniedziałek 7 maja 2018 o godz. 15.00 przy ul. Wieżowej 2/4 w Budynku A, sala 103, Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po wykładzie promocja książki Autora pt. „Pobierzmy się”.