Posted by admin

Polecajmy śp. ks. Bernarda Bożemu Miłosierdziu: Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Bernard, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

* * *

Śp. ks. Bernard Jurczyk urodził się 29 marca 1956 r. w Lasowicach Wielkich w rodzinie Jerzego i Agnieszki zd. Kosmala jako najstarszy z trojga braci. W 1960 r. wraz z całą rodziną przeprowadził się do Stolarzowic. W tej miejscowości rozpoczął w 1963 r. naukę w szkole podstawowej. W 1969 r. zamieszkał w Bytomiu i tak ukończył szkołę podstawową i od 1971 r. kontynuował naukę w technikum budowlanym. Po złożeniu w 1976 r. egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 16 maja 1982 r. w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Gliwicach z rąk biskupa Antoniego Adamiuka, opolskiego biskupa pomocniczego. Po święceniach został wikariuszem w parafii Chrystusa Króla w Gliwicach. W 1985 r. został oddelegowany na studia specjalistyczne z zakresu teologii moralnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1988-1994 pełnił funkcję asystenta przy katedrze Teologii Moralnej na Wydziale Teologii KUL. W 1994 r. został najpierw administratorem, a  potem proboszczem parafii Narodzenia NMP w Dębiu. W styczniu 2002 r. obronił na Wydziale Teologicznym UO pracę doktorską „Antropologiczny wymiar kryzysu ekologicznego w ocenie Kościoła” przygotowaną pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Alojzego Marcola. Od 2010 r. przez trzy lata pełnił funkcję ojca duchownego w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu. W 2013 r. powrócił do pracy duszpasterskiej i objął parafię Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku. Od 2013 r. był także kapelanem Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku. W latach 1998-2010 był dziekanem dekanatu Ozimek, a w latach 2002-2010 członkiem rady kapłańskiej. Obok pracy duszpasterskiej aktywnie udzielał się naukowo, prowadząc wykłady z teologii moralnej na Wydziale Teologicznym UO, uczestnicząc jako prelegent w wielu konferencjach naukowych i angażując się w dzieło diecezjalnej formacji stałej kapłanów. Był też członkiem Stowarzyszenia Moralistów Polskich. Zmarł nagle 31 lipca 2018 r.

Żródło: www.diecezja.opole.pl