Posted by Paweł A. Makowski

Jan Wichrowicz urodził się 23 grudnia 1931 w Skwarzawie Starej (woj. lwowskie). W 1943 wyjechał wraz z rodziną do Białej Niżnej k. Grybowa, a w maju 1945 do Byczenia k. Kamieńca Ząbkowickiego. W latach 1947-1949 należał do Małego Seminarium dominikańskim w Jarosławiu i uczęszczał do tamtejszego państwowego gimnazjum (VIII i IX klasa). Do zakonu wstąpił w Poznaniu, w 1949 r., otrzymując na obłóczynach imię Cyprian. W latach 1952-1959 odbył w Jarosławiu i Krakowie studia filozoficzno-teologiczne, uwieńczone zdobyciem 23 IX 1960 zakonnego stopnia naukowego lektora teologii, na podstawie pracy pt. Zagadnienie nędzy materialnej w moralnej nauce św. Tomasza z Akwinu, napisanej pod kierunkiem o. dr. Kamila Szymańskiego OP. Pracę tę 14 XI 1961 Rada Wydziału Teologicznego KUL nostryfikowała i uznała za podstawę nadania stopnia licencjata teologii.

Profesję uroczystą o. Cyprian złożył 23 IX 1953 r., a 26 VI 1958 r. przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1961-1966 odbył studia doktoranckie na KUL-u. Pracę pt. Układ cnót i wad grupy sprawiedliwości w ujęciu tomistycznym, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Stanisława Olejnika obronił 27 X 1966 r.

W latach 1963-2001 wykładał teologię moralną w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie. Był wykładowcą m. in. w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym (1971-1980), Wyższym Seminarium Księży Salwatorianów w Bagnie (1975/76), Wyższym Seminarium OO Paulinów (1978-1992), w Studium Teologii dla Świeckich przy PAT (1983-1989), Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów Konwentualnych (1989-1991) i u Sióstr Dominikanek Na Gródku (1987-1991). Pełnił funkcję sekretarza Kolegium Filozoficzno-Teologicznego (1965-1973), był także wiceregensem (1973-1976). Wiele lat kierował Sekcją Dogmatyczno-Moralną Polskiego Towarzystwa Teologicznego (1970-1989),  a także był jego wiceprezesem (1978-1989). Pełnił również zadania notariusza w procesach apostolskich bł. Marii Angeli Truszkowskiej (1966-1967) i św. Urszuli Ledóchowskiej (1971 i 1973).

Pogrzeb śp. o. Cypriana odbędzie się w najbliższy wtorek 11 grudnia. O godzinie 11.30, w Bazylice Świętej Trójcy w Krakowie odmówimy różaniec za naszego zmarłego współbrata, a o godzinie 12.00 modlić się będziemy podczas mszy św. pogrzebowej, której przewodniczył będzie bp Damian Muskus OFM. O 14.00 rozpoczną się obrzędy pogrzebowe na Cmentarzu Rakowickim (przy głównej bramie).