Posted by admin

Doroczne spotkanie Stowarzyszenia Teologów Moralistów Polskich odbędzie się w Księżówce w Zakopanem w dniach 7-9 czerwca 2020. Przedmiotem obrad będzie temat: 

Profetyczny wymiar przesłania św. Jana Pawła II i bł. Stefana Wyszyńskiego.

Zachęcam do udziału w spotkaniu oraz zgłaszania tematów do pracy w grupach. W ramach spotkań w grupach są do podjęcia następujące zagadnienia ujmowane w perspektywie duchowego dziedzictwa św. Jana Pawła II i bł. Stefana Wyszyńskiego. 

Współczesna wojna kulturowa

 Przekaz wartości ewangelicznych 

Służba życiu dzisiaj

 Non possumus – czy i gdzie konieczne dzisiaj?

Wiara – wspólnota – naród

Serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże. Andrzej Derdziuk OFMCap