Posted by Paweł A. Makowski

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną i obiekcje zgłaszane przez moralistów, którzy nie deklarowali przyjazdu na spotkanie naukowe do Konstancina, niniejszym odwołuję spotkanie stacjonarne Stowarzyszenia Teologów Moralistów w Konstancinie Jeziornej w roku 2020. W poniedziałek 26 października 2020 w godzinach od 15 do 17 spotkamy się online z pomocą programu Microsoft Teams, by przeżyć walne zebranie Stowarzyszenie zapisane w statucie oraz wysłuchać wystąpienia naukowego na temat tegorocznego spotkania teologów moralistów. Serdecznie pozdrawiam i życzę pokoju i dobra w codziennym przeżywaniu naszej profetycznej misji w Kościele i świecie.

Andrzej Derdziuk OFMCap

przewodniczący Stowarzyszenia Teologów Moralistów w Polsce.

Program – pobierz tutaj