Posted by admin

Szanowni Członkowie STM,

ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 6 października do południa. Po tym terminie lista osób zostanie przesłana do ośrodka, w którym zaplanowany jest zjazd.
W trakcie zjazdu odbędzie się Walne Zebranie. Udział w nim jest wymogiem wynikającym ze statutu stowarzyszenia.