Post Archives

Artykuły
23 lutego 2017

Jubileusz ks. prof. Jana Kowalskiego

Jubileusz ks. prof. Jana Kowalskiego

W dniu 25 lutego 2017 roku wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie będzie świętować Jubileusz 50. lecia promocji doktoratu Ks. prof. dra hab. Jana Kowalskiego wieloletniego wychowawcy i profesora teologii moralnej Uroczystości jubileuszowe odbędą się w budynku Seminarium przy ul. św. Barbary 41 w Częstochowie.

15 listopada 2016

Porządek miłości i uchodźcy

Porządek miłości i uchodźcy

Pewnie bym nie wracał do wywiadu z dziekanem Wydziału Teologii na Uniwersytecie Śląskim, ks. prof. A. Bartoszkiem, gdyby nie głosy po naszym zjeździe teologów moralistów. Wywiad  ukazał  się  w „Gościu Niedzielnym” (3 lipca 2016) i poświęcony został współczesnemu rozumieniu porządku  miłości (ordo caritatis), jaki powinien – według Księdza Profesora – panować  w miłości. Na zjeździe […]

15 listopada 2016

Polscy biskupi i uchodźcy

Polscy biskupi i uchodźcy

W ubiegłym tygodniu po zakończeniu 373. Zebrania Plenarnego Episkopatu ogłoszono, że Caritas Polska podejmie się zorganizowania korytarza humanitarnego dla uchodźców z krajów ogarniętych wojną na Bliskim Wschodzie. Byłby to zorganizowane przeloty dla małych grup osób najbardziej potrzebujących pomocy z obozów dla uchodźców, by nie ryzykowali przeprawy przez morze. Ten pomysł wydaje się być realną odpowiedzią […]

18 maja 2016

ks. Jacek Gniadek SVD – refleksje nt. migracji

Zachęcam do lektury przed naszym zjazdem Ks. Jacek Gniadek SVD – refleksje nt. migracji  

18 stycznia 2008

Wspomnienie o Ks. Prof. Janie Pryszmoncie

1. Życie Ks. Prof. Jan Pryszmont urodził się 27 maja 1919 r. w miejscowości Ponieździl, należącej do parafii Ejszyszki na Wileńszczyźnie, pow. Lida, woj. Nowogródek. Pierwsze pięć klas szkoły powszechnej ukończył w Honcewicach. Potem kontynuował naukę w gimnazjum oo. Jezuitów w Wilnie, a po jej ukończeniu zgłosił się we wrześniu 1938 r. do Metropolitalnego Seminarium […]