Post Archives

Forum Bioetyczne
15 marca 2011

Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym

„Głos Kościoła” w ramach Forum Bioetycznego STM obejmuje wybór wypowiedzi, które nie zawsze odnoszą się wprost do omawianego zagadnienia, ale na zasadzie analogii mogą być pomocne w jego moralnej ocenie. 3. Jak katolicki parlamentarzysta powinien głosować w sejmie nad ustawami dotyczącymi in vitro? Kongregacja Nauki Wiary Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików […]

15 marca 2011

Encyklika „Evangelium vitae” o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego

„Głos Kościoła” w ramach Forum Bioetycznego STM obejmuje wybór wypowiedzi, które nie zawsze odnoszą się wprost do omawianego zagadnienia, ale na zasadzie analogii mogą być pomocne w jego moralnej ocenie. 3. Jak katolicki parlamentarzysta powinien głosować w sejmie nad ustawami dotyczącymi in vitro? Jan Paweł II Encyklika „Evangelium vitae” o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego […]

15 marca 2011

Jak katolicki parlamentarzysta powinien głosować w sejmie nad ustawami dotyczącymi in vitro?

10 grudnia 2009

Problematyka uporczywej terapii – zaproszenie do dyskusji

Poniżej prezentujemy wybór tekstów Magisterium Kościoła Katolickiego oraz odpowiedzi dwóch teologów moralistów na zapytanie o możliwość odmówienia dializoterapii i moralne aspekty takich decyzji.