Post Archives

Informacje
8 grudnia 2018

Zmarł o. Cyprian Jan Wichrowicz

Jan Wichrowicz urodził się 23 grudnia 1931 w Skwarzawie Starej (woj. lwowskie). W 1943 wyjechał wraz z rodziną do Białej Niżnej k. Grybowa, a w maju 1945 do Byczenia k. Kamieńca Ząbkowickiego. W latach 1947-1949 należał do Małego Seminarium dominikańskim w Jarosławiu i uczęszczał do tamtejszego państwowego gimnazjum (VIII i IX klasa). Do zakonu wstąpił […]

1 października 2018

Śp. ks. kan. dr hab. Arkadiusz Olczyk

W wieku 52 lat, 1 października po długiej i ciężkiej chorobie zmarł w domu rodzinnym w Zapolicach (archidiecezja częstochowska) ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk, teolog moralista, bioetyk. Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk urodził się 13 lipca 1966 r. w Kodrębie (archidiecezja częstochowska). Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. A. Zawadzkiego w Radomsku (matura w […]

22 sierpnia 2018

Zaproszenie na międzynarodową konferencję w Toruniu

Wydział Teologiczny UMK Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zapraszają na międzynarodową konferencję naukową: Tożsamości narodowe w epoce nowej wędrówki ludów w dniu 8 listopada 2018r. Celem konferencji jest przedstawienie zagadnienia wspólnoty narodowejoraz zjawiska migracji i przemian społeczno-kulturowych, jakie są z nimizwiązane. Konferencja w zamierzeniu ma być naukową refleksją nad tymiważnymi i aktualnymi zjawiskami społecznymi […]

1 sierpnia 2018

Śp. ks. Bernard Jurczyk

Śp. ks. Bernard Jurczyk

Polecajmy śp. ks. Bernarda Bożemu Miłosierdziu: Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Bernard, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. * * * Śp. ks. Bernard Jurczyk urodził się 29 marca 1956 r. w Lasowicach Wielkich w rodzinie Jerzego i Agnieszki zd. Kosmala […]

3 lipca 2018

Oświadczenie STM

Oświadczenie STM 2018.

Page 1 of 24