Post Archives

Informacje
17 września 2010

Info z Walnego Zebrania

16 września 2010 roku w Poznaniu odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Teologów Moralistów. Po sprawozdaniach Przewodniczącego i Sekretarza udzielono zarządowi absolutorium. Następnie wybrano nowe władze stowarzyszenia: Ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski (UKSW) – przewodniczący; Ks. prof. dr hab. Marian Machinek MSF (UWM) – v-ce przewodniczący; Ks. dr Jarosław A. Sobkowiak MIC (UKSW) – sekretarz-skarbnik; […]

7 września 2010

Walne Zebranie – 16 września 2010

Zgodnie z informacją organizatorów Kongresu Teologów w Poznaniu spotkania sekcyjne będą miały miejsce 16 września w godz. 10.00-14.00. Przydzielono nam Małą Aulę Wydziału Biologii UAM (Sale na Morsaku – szczegółowa mapka na stronie Kongresu – http://www.kongresteologow.pl/). W ramach spotkania przewidujemy dwa referaty, Walne Zebranie oraz wybory Zarządu nowej kadencji. Regulamin w zakładce „Statut”. Nawiązując do […]

21 sierpnia 2010

Zatwierdzenie Statutu na czas nieokreślony

Pragnę poinformować wszystkich członków Stowarzyszenia Teologów Moralistów, iż podczas 352. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Olsztynie-Fromborku, w dniach 18-20 czerwca 2010 roku, zatwierdzono Statut Stowarzyszenia Teologów Moralistów – na czas nieokreślony.

29 stycznia 2010

„Dzieła Wybrane” Janusza Nagórnego

Szanowni Państwo. Instytut Teologii Moralnej KUL po śmierci ks. prof. Janusza Nagórnego podjął decyzję o wydaniu serii wydawniczej „Dzieła Wybrane Janusza Nagórnego” mającej na celu zebranie, opracowanie i udostępnienie szerszemu gronu odbiorców publikacji Profesora. Miło nam poinformować, że w ostatnim czasie ukazały się cztery tomy z powyższej serii wydawniczej. Bliższe informacje znajdą Państwo pod zamieszczonym […]

10 grudnia 2009

Problematyka uporczywej terapii – zaproszenie do dyskusji

Poniżej prezentujemy wybór tekstów Magisterium Kościoła Katolickiego oraz odpowiedzi dwóch teologów moralistów na zapytanie o możliwość odmówienia dializoterapii i moralne aspekty takich decyzji.

Page 23 of 24