Zarząd

Kadencja 2019 – 2022

O. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk (KUL) – przewodniczący

Ks. prof. dr hab. Marian Machinek (UWM) – v-ce przewodniczący

Ks. dr Jarosław A. Sobkowiak MIC (UKSW) – sekretarz

Ks. dr hab. Andrzej Pryba (UAM) – członek zarządu

Ks. dr Wojciech Surmiak (UŚ) – członek zarządu

Regulamin wyborów Zarządu Stowarzyszenia Teologów Moralistów