Post Archives

Prodziekan
15 listopada 2016

Awans naukowy ks. dra Andrzeja Pryby

Awans naukowy ks. dra Andrzeja Pryby

W dniu 17 października 2016 r. Rada Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nadała stopień: doktora habilitowanego nauk teologicznych Ks. dr. Andrzejowi Prybie Prodziekanowi Wydziału Teologicznego UAM ds. nauki i współpracy międzynarodowej Redaktorowi Naczelnemu czasopisma „Teologia i Moralność” Członkowi Stowarzyszenia Teologów Moralistów Księdzu Andrzejowi składamy życzenia wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy