Post Archives

Wielki Czwartek
13 kwietnia 2017

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek

Drodzy Czytelnicy ! Liturgia Wielkiego Czwartku przypomina nam o ustanowieniu Eucharystii i kapłaństwa. Te dwa nierozdzielne sakramenty Jezus ustanowił podczas Ostatniej Wieczerzy z apostołami. W Wielki Czwartek w sposób szczególny dziękujemy za ich dar. W tym dniu warto przypomnieć sobie słowa św. Jana Marii Vianney’a, który głosił, że: „Gdybyśmy nie mieli sakramentu Kapłaństwa, nie mielibyśmy […]