Posted by admin

Niedziela, 8 czerwca 2008 r.

 • godz. 18.00 – Msza św. w intencji śp. ks. prof. Jana Pryszmonta i ks. prof. Tadeusza Rogalewskiego MIC
 • godz. 18.45 – Kolacja
 • godz. 19.15 – Dyskusja o nowym podręczniku teologii moralnej

Poniedziałek, 9 czerwca 2008 r.

 • godz. 7.00 – Msza św. Przewodniczy i homilię głosi ks. abp Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski
 • godz. 8.00 – Śniadanie.
 • godz. 8. 45 – Powitanie – ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski (UKSW Warszawa – Przewodniczący STM);
  – Otwarcie sympozjum – prof. dr hab. Tadeusz Klimski, Prorektor UKSW
 • godz. 9.00 – Referat: Główne czynniki przemian i destabilizacji życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie – prof. dr hab. K. Slany (UJ Kraków)
 • godz. 9.30 – Referat: Rodzina wobec idei gender – ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec (UO Opole)
 • Dyskusja
 • Kawa
 • godz. 11.15 – Referat: Wierność jako fundament małżeństwa – o. prof. dr hab. Jacek Salij (UKSW Warszawa)
 • godz. 11.45 – Referat: Uczciwość czy umowa między partnerami – ks. dr Antoni Świerczek (PAT Kraków)
 • Dyskusja
 • godz. 13.00 – Obiad
 • godz. 15.00 – Referat: Miłość oblubieńcza i geniusz kobiety – s. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz (KUL Lublin)
 • godz. 15.30 – Czy obronimy katolicką naukę o antykoncepcji – Ks. bp prof. dr hab. Józef Wróbel (Biskup Helsinek)
 • Dyskusja
 • godz. 17.00 – Walne Zebranie Stowarzyszenia Teologów Moralistów
 • godz. 18.00 – Kolacja
 • godz. 20.00 – Spotkanie braterskie


Wtorek, 10 czerwca 2008 r.

 • godz. 7.00 Msza św. – Przewodniczy i homilię głosi ks. bp prof. dr hab. Andrzej Dziuba, Biskup Łowicki, Przewodniczący Rady Naukowej KEP
 • godz. 8.00 Śniadanie.
 • godz. 8.45 – Sakramentalne podstawy rodziny jako Kościoła domowego – ks. prof. dr hab. Stanisław Warzeszak (PWT Warszawa)
 • godz. 9.15 – Referat: Nowa Wielka Nowenna? Zarys programu obrony rodziny w Polsce – ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski (UKSW Warszawa)
 • Dyskusja
 • Kawa
 • godz. 11.00- Dyskusja panelowa – Chrześcijańskie non possumus wobec cywilizacyjno-kulturowych programów niszczenia rodziny. Świadectwo i znak sprzeciwu. (Moderator: ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk, UKSW.
  W dyskusji udział biorą: ks. prof. dr hab. Jerzy Bajda (ISNaR, Łomianki), ks. dr Wacław Gubała (Kraków), dr Jerzy Grzybowski (Spotkania Małżeńskie), ks. dr Andrzej Pryba MSF (doradca duchowy Ekip Notre Dame w Polsce)
 • godz. 13.00 – Zakończenie zjazdu. Obiad