Posted by Jarosław A. Sobkowiak

Zgodnie z informacją organizatorów Kongresu Teologów w Poznaniu spotkania sekcyjne będą miały miejsce 16 września w godz. 10.00-14.00. Przydzielono nam Małą Aulę Wydziału Biologii UAM (Sale na Morsaku – szczegółowa mapka na stronie Kongresu – http://www.kongresteologow.pl/).

W ramach spotkania przewidujemy dwa referaty, Walne Zebranie oraz wybory Zarządu nowej kadencji. Regulamin w zakładce „Statut”.

Nawiązując do pisma rozesłanego wszystkim członkom STM w czerwcu b.r. raz jeszcze w imieniu Zarządu gorąco zachęcam do obecności.