Posted by Jarosław A. Sobkowiak

16 września 2010 roku w Poznaniu odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Teologów Moralistów. Po sprawozdaniach Przewodniczącego i Sekretarza udzielono zarządowi absolutorium. Następnie wybrano nowe władze stowarzyszenia: Ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski (UKSW) – przewodniczący; Ks. prof. dr hab. Marian Machinek MSF (UWM) – v-ce przewodniczący; Ks. dr Jarosław A. Sobkowiak MIC (UKSW) – sekretarz-skarbnik; Ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad (KUL) – członek zarządu; O. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap (KUL) – członek zarządu. Ponadto wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr (UAM); Ks. prof. dr hab. Jerzy Troska (UAM); Ks. prof. dr hab. Marian Graczyk SDB (UKSW).

W części naukowej referaty wygłosili: o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap, Rozum a poszukiwanie sensu moralnego oraz ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż, Wiara racją sensu życia.

Szczegóły przebiegu dalszej części spotkania znajdą się w sprawozdaniu sekretarza i zostaną opublikowane na naszej stronie.