Posted by Jarosław A. Sobkowiak

 Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Kto posiada moc decyzyjną nad życiem? Debata bioetyczna w społeczeństwie, zorganizowana przez Association of Bioethicists in Central Europe (BCE) oraz Katedrę Bioetyki i Etyki Społecznej WT UO – Opole/Kamień Śląski, 22-23 października 2010

Bliższych informacji udziela ks. prof. Piotr Morciniec – www.morciniec.pl

Szczegółowy program Konferencja Opole 22-23.10.2010