Posted by Jarosław A. Sobkowiak

Zapraszam wszystkich członków STM do zapoznania się ze Sprawozdaniem z działalności Zarządu, zaprezentowanym 16 września 2010 r. w Poznaniu podczas Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Ks. Prof. dra hab. Ireneusza Mroczkowskiego

Sprawozdanie Zarzadu STM 2006-2010