Posted by Jarosław A. Sobkowiak

Zapraszamy na konferencję naukową Spowiednik wobec problemów współczesności, która odbędzie się w Opolu 23 XI br.. W tym dniu zostanie wręczona Księga pamiątkowa ks. prof. A. Marcolowi.

WTUO – Plakat Konferencja 2011