Posted by Jarosław A. Sobkowiak

Zapraszam do zapoznania się z recenzjami nowej książki o. prof. dra hab. Andrzeja Derdziuka OFMCap, „Mądrość spotkania. Kierownictwo duchowe bł. Jana Pawła II wobec Wandy Półtawskiej”. Szczegóły w dziale „Nasze książki”.