Posted by Jarosław A. Sobkowiak

Wszystkim Członkom Stowarzyszenia Teologów Moralistów życzę  doświadczenia prawdziwej radości płynącej ze zmarwtychwstania Chrystusa.