Posted by admin

Ukazał się 12 tom Opera Omnia Josepha Ratzingera: Głosiciele Słowa i słudzy Waszej radości (ss. 823).

Do nabycia w Wydawnictwie KUL (tel. 81 740 93 40; fax: 81 740 93 50; mail: wydawnictwo@kul.pl