Posted by admin

Pragniemy poinformować, że członkowie Stowarzyszenia Teologów Moralistów zebrani na Walnym Zebraniu w dniu 10 czerwca 2013 roku w Zakopanem wybrali Zarząd i Komisję Rewizyjną w następującym składzie:

ZARZĄD STM

Ks. prof. dr hab. Marian Machinek (UWM) – przewodniczący
Ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad (KUL) – v-ce przewodniczący
Ks. dr Jarosław A. Sobkowiak MIC (UKSW) – sekretarz
Ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski (UKSW) – członek zarządu
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Gryz (UPJPII) – członek zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

Ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec (UO)
Dr Małgorzata Królczyk
Ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna (UPJPII)