Posted by admin

ZESPÓŁ EKSPERTÓW EPISKOPATU POLSKI DS. BIOETYKI oraz KATEDRA BIOETYKI I ETYKI SPOŁECZNEJ WT UO

zaprasza na Konferencję naukową
„NADZIEJE I KOSZTY SPOŁECZNE ZAPŁODNIENIA IN VITRO – PRÓBA INTERDYSCYPLINARNEGO SPOJRZENIA”

26.10.2013 (sobota)
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego

Opole, ul. Drzymały 1a

In_vitro – Konferencja w Opolu