Posted by admin

Dzięki uprzejmości ks. prof. dra hab. Sławomira Nowosada pragnę przekazać informacje o kongresie w Avili. Szczegóły poniżej:

Primera Llamada Inglés

Flyer engl_Congress St Teresa Avila 28en2015