Posted by admin

Szczegóły zjazdu w załączonym pliku.

Na przełomie kwietnia/maja zostanie rozesłany formularz zgłoszeniowy do wszystkich członków STM. Formularz będzie również dostępny na stronie internetowej.

STM 2015 – Program