Posted by admin

Katedra Bioetyki i Etyki Społecznej w Instytucie Nauk o Rodzinie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Etos pracy drogą dojrzewania człowieka, która odbędzie się w dn. 18 maja 2016 r. w godz. 9:30-13:30 (Opole, ul. Drzymały 1a, sala nr 18). Okazją ku zorganizowaniu tego sympozjum jest przypadająca w tym roku 35. rocznica opublikowania encykliki Laborem exercens św. Jana Pawła II. Sympozjum to jest otwarte, a udział w nim bezpłatny. Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o udziale w niniejszej Konferencji.

Etos pracy_plakat