Posted by admin

Pragnę przypomnieć wszystkim zainteresowanym, że termin przesyłania zgłoszeń na zjazd STM mija 20 maja 2016 r. Pragnę również nadmienić, że jest to zjazd wyborczy. Udział w nim jest statutowym obowiązkiem każdego z członków zwyczajnych STM.

Formularz zgłoszeniowy 2016     Plan zjazdu STM_2016_Zakopane