Posted by admin

Zarząd STM prosi wszystkich członków o modlitwę o zdrowie w intencji
ks. prof. Alojzego Marcola,
jednego z nestorów polskiej teologii moralnej, którego wszyscy dobrze znamy. Ks. prof. Marcol przebywa w szpitalu, a stan jego zdrowia jest poważny.
Chcemy wesprzeć go naszą serdeczną modlitwą.