Posted by admin

Szanowni Państwo!

Katedra Pedagogiki, Katolickiej Nauki Społecznej i Prawa Kanonicznego

Wydział Teologiczny UMK w Toruniu

zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej na temat:

Postęp – nadzieja – wyzwolenie

Dziedzictwo papieskich encyklik społecznych

Termin: 16. 11. 2017

Miejsce: Wydział Teologiczny UMK

 

            Celem konferencji jest upamiętnienie nauczania społecznego papieży zawartego
w encyklikach: Populorum progressio (Paweł VI), Sollicitudo rei socialis (Jan Paweł II), Spe salvi (Benedykt XVI). Na rok 2017 przypadają rocznice opublikowania tych dokumentów. Są to encykliki poświęcone min. tematyce rozwoju, nadziei, ekologii, globalizacji. Konferencja ma ukazać aktualność tego nauczania.

           

            Tematy poruszane na konferencji koncentrować się będą wokół następujących zagadnień:

  1. Nadzieja chrześcijańska, zaangażowanie społeczne chrześcijan, udział Kościoła
    w życiu publicznym.
  2. Tożsamość katolickiej nauki społecznej, stałość i zmienność w nauczaniu społecznym Kościoła.
  3. Rozwój, mentalność technicystyczna, źródła i granice postępu, globalizacja, ekologia, „mieć i być”.
  4. Grzech społeczny, struktury grzechu.
  5. Samozbawienie poprzez rozwój techniki, medycyny, cywilizacji, „samospełnienie” poprzez konsumpcję, rozrywkę i dobrobyt.

Zapraszamy do udziału z prelekcją na proponowane tematy.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: nadzieja@umk.pl do dnia 01. 10. 2017 r.

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy

Pobierz formularz zgłoszeniowy kliknij tutaj

!!! Uwaga !!!

LIST OTWARTY W OBRONIE DOKTOR MALINY ŚIWIĆPOBIERZ TUTAJ

 

Zdjęcie: http://www.ndp.org.pl/historia-zofii/