Posted by admin

J. Grzybowski, F. Longchamps de Bérier, Wobec in vitro. Genetyczne, moralne,
filozoficzne, Teologiczne I prawne aspekty zapłodnienia pozaustrojowego,
wyd. Jedność: Kielce 2017.
Jest to podręcznik przeznaczonym zarówno dla nauczycieli religii, jak też do
wykorzystania w ramach grup formacyjnych i dyskusyjnych. Zawiera teksty
naukowe, graficznie przystosowane do wykorzystania dydaktycznego, jak też
konspekty lekcji i spotkań. Wśród autorów poszczególnych części znajdują się
także członkowie Stowarzyszenia Teologów Moralistów.