Posted by Paweł A. Makowski

Międzynarodowa konferencja naukowa
pod patronatem Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

Internationale Fachkonferenz
unter dem Patronat des Komitees der Theologie
der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Teologia w przestrzeni publicznej
Theologie in der Öffentlichkeit
Opole 21–23.03.2018
Wydział Teologiczny UO, sala/Saal 18
Program
Źródło: http://wt.uni.opole.pl/miedzynarodowa-konferencja-naukowa-teologia-w-przestrzeni-publicznej/