Posted by admin

4 lutego w szpitalu zmarł Ksiądz Profesor Krzysztof Jeżyna. Miał 63 lata. 

Od 1995 r. był pracownikiem naukowym KUL. Od dnia 1 lipca 2004 zatrudniony  na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W dniu 28.09.2004 Senat KUL powierzył mu kierownictwo Katedry Teologii Moralnej Szczegółowej w Instytucie Teologii Moralnej KUL. 

Msza św. pogrzebowa odprawiona zostanie 7 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 13.30 w kościele pw. MB Różańcowej w Puławach (ul. Lubelska 7a). Po Mszy św. złożenie ciała Zmarłego na Cmentarzu Komunalnym w Puławach przy ul. Budowlanych (boczna ul. Dęblińskiej).