Posted by admin

Szanowni Państwo,

przesyłam formularz zgłoszeniowy i program zjazdu Stowarzyszenia Teologów Moralistów, który odbędzie się w Licheniu Starym w dniach 12-14 czerwca 2022 r. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 27 maja 2022 r.
Zamieszczam załączniki w wersji WORD oraz PDF.
Proszę o poinformowanie o zjeździe w swoich ośrodkach akademickich. Zdarza się, że mailing nie dociera do wszystkich. 
Przypominam również, że tegoroczny zjazd jest zjazdem wyborczym na kadencję 2022-2025.

Program zjazdu WORD oraz PDF.

Łączę wyrazy szacunku,

Ks. Jarosław A. Sobkowiak MIC
Sekretarz STM