Posted by Alena Androsik

24 czerwca 2022 r. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uchylił wyrok z lat 70. w sprawie Roe v. Wade (Roe versus Wade). Dyskusja nt. rzekomego zagrożenia, które niesie ze sobą takie rozwiązanie, należała do porządku obrad Parlamentu Europejskiego już 8 czerwca 2022 roku. Temat ujęty w harmonogramie brzmiał: „Globalne zagrożenia dla praw aborcyjnych: możliwość obalenia prawa do aborcji w USA przez Sąd Najwyższy”.

Wywołało to reakcję Komisji Konferencji Biskupów Unii Europejskiej (COMECE), której stanowisko przedstawił jej Sekretarz Generalny ks. Manuel Barrios Prieto. W szczególności podkreślił, że „z perspektywy prawnej ani w europejskim, ani w międzynarodowym prawie nie istnieje prawo do aborcji”. Zwrócił także uwagę na „negowanie podstawowego prawa do sprzeciwu sumienia, które jest emanacją wolności sumienia”. Na koniec przywołał słowa Stałego Komitetu COMECE: „Jesteśmy świadomi tragedii i złożoności sytuacji, w jakich znajdują się matki rozważające aborcję. Opieka nad kobietami, które z powodu ciąży znalazły się w trudnej lub konfliktowej sytuacji, jest centralną częścią służebnej posługi Kościoła i musi być także obowiązkiem naszych społeczeństw. Kobiety w trudnej sytuacji nie powinny być pozostawione same sobie, nie można też ignorować prawa do życia nienarodzonego dziecka. Oboje muszą otrzymać wszelką niezbędną pomoc i wsparcie”.

Pobrać pełną treść stanowiska (w j. ang.) można tu.