Post Archives

admin
15 marca 2011

Encyklika „Evangelium vitae” o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego

„Głos Kościoła” w ramach Forum Bioetycznego STM obejmuje wybór wypowiedzi, które nie zawsze odnoszą się wprost do omawianego zagadnienia, ale na zasadzie analogii mogą być pomocne w jego moralnej ocenie. 3. Jak katolicki parlamentarzysta powinien głosować w sejmie nad ustawami dotyczącymi in vitro? Jan Paweł II Encyklika „Evangelium vitae” o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego […]

15 marca 2011

Jak katolicki parlamentarzysta powinien głosować w sejmie nad ustawami dotyczącymi in vitro?

29 stycznia 2010

„Dzieła Wybrane” Janusza Nagórnego

Szanowni Państwo. Instytut Teologii Moralnej KUL po śmierci ks. prof. Janusza Nagórnego podjął decyzję o wydaniu serii wydawniczej „Dzieła Wybrane Janusza Nagórnego” mającej na celu zebranie, opracowanie i udostępnienie szerszemu gronu odbiorców publikacji Profesora. Miło nam poinformować, że w ostatnim czasie ukazały się cztery tomy z powyższej serii wydawniczej. Bliższe informacje znajdą Państwo pod zamieszczonym […]

10 grudnia 2009

Problematyka uporczywej terapii – zaproszenie do dyskusji

Poniżej prezentujemy wybór tekstów Magisterium Kościoła Katolickiego oraz odpowiedzi dwóch teologów moralistów na zapytanie o możliwość odmówienia dializoterapii i moralne aspekty takich decyzji.

13 listopada 2009

Jubileusz Ks. Prof. Jana Kowalskiego

Ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski Przewodniczący Stowarzyszenia Teologów Moralistów w Polsce CZCIGODNY KSIĘŻE PROFESORZE DROGI JUBILACIE NASZ MISTRZU I KOLEGO!

Page 11 of 13