Post Archives

admin
23 marca 2008

Walne Zebranie Stowarzyszenia Teologów Moralistów 2007

SPRAWOZDANIE z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Teologów Moralistów Kamień Śląski, 10-12 czerwca 2007 roku Antropologia teologicznomoralna. Koncepcje – kontrowersje – inspiracje Zjazd rozpoczęto 10 czerwca Mszą Św. o godz. 18.00 w intencji zmarłego w ub. roku we wrześniu ks. prof. Janusza Nagórnego, długoletniego przewodniczącego naszej sekcji. Mszy św. przewodniczył ks. prof. Sławomir Nowosad. Słowo wprowadzenia wygłoszone […]

18 stycznia 2008

Wspomnienie o Ks. Prof. Janie Pryszmoncie

1. Życie Ks. Prof. Jan Pryszmont urodził się 27 maja 1919 r. w miejscowości Ponieździl, należącej do parafii Ejszyszki na Wileńszczyźnie, pow. Lida, woj. Nowogródek. Pierwsze pięć klas szkoły powszechnej ukończył w Honcewicach. Potem kontynuował naukę w gimnazjum oo. Jezuitów w Wilnie, a po jej ukończeniu zgłosił się we wrześniu 1938 r. do Metropolitalnego Seminarium […]

Page 13 of 13