Post Archives

Jarosław A. Sobkowiak
24 grudnia 2010

Przypomnienie

Przypominam, że powoli mija termin przesyłania artykułów do księgi pamiątkowej dla ks. prof. dra hab. Mariana Graczyka SDB. Temat: Theosis horyzontem życia chrześcijańskiego. Osoby, które chciałyby umieścić swoje teksty we wspomnianej księdze proszę o pilny kontakt do 31 stycznia 2011 r.

3 grudnia 2010

Konferencja naukowa w KUL

Instytut Teologii Moralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza na sympzjum, które odbędzie się 9 grudnia 2010 r. (czwartek) 2010-Sympozjum-ITM-Solidarnosc w zyciu spo_ecznym Plakat – KUL – solidarnosc w zyciu spol

12 listopada 2010

Recenzja nowej książki

Zachęcam do zapoznania się z recenzją nowej książki – Jacek Gniadek SVD, Dwaj ludzie z Galicji. Szczegóły w rubryce „Nasze książki”.

8 października 2010

Sprawozdanie Zarządu STM

Zapraszam wszystkich członków STM do zapoznania się ze Sprawozdaniem z działalności Zarządu, zaprezentowanym 16 września 2010 r. w Poznaniu podczas Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Ks. Prof. dra hab. Ireneusza Mroczkowskiego Sprawozdanie Zarzadu STM 2006-2010

2 października 2010

Nowa rubryka na naszej stronie

Zapraszam do nadsyłania recenzji książek napisanych przez członków Stowarzyszenia. Chodzi zarówno o pozycje naukowe, jak też książki popularyzujące wiedzę teologiczną. Obowiązuje tylko jedno kryterium, zgodnie z tytułem rubryki – „Nasze książki”

Page 6 of 7