„Teologia i Moralność”

TiMPismo naukowe wydawane przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pod patronatem Stowarzyszenia Polskich Teologów Moralistów, oferujące szeroki materiał badań naukowych z dziedziny teologii moralnej.

strzałkaKLIKNIJ I WEJDŹ

Czasopismo „Teologia i Moralność” jest indeksowane w międzynarodowych bazach danych: IC Journals Master List w roku 2013 z wynikiem ICV (Index Copernicus Value) = 5,44 i The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), w Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (AMUR) oraz otwartej platformie czasopism naukowych PRESSto na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod adresem: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim

Czasopismo „Teologia i Moralność” znajduje się w części B wykazu czasopism naukowych MNiSW z 2015 r.  Za umieszczoną w „TiM” publikację naukową autor otrzymuje 7 punktów.