Post Archives

Konferencje
2 maja 2011

Jubileusz Ks. Prof. dra hab. Mariana Graczyka SDB

Sekcja Teologii Moralnej Wydziału Teologicznego UKSW organizuje konferencję z okazji Jubileuszu ks. Prof. dra hab. Mariana Graczyka SDB. Szczegóły w załączniku. Plakat 9.05.2011

3 grudnia 2010

Konferencja naukowa w KUL

Instytut Teologii Moralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza na sympzjum, które odbędzie się 9 grudnia 2010 r. (czwartek) 2010-Sympozjum-ITM-Solidarnosc w zyciu spo_ecznym Plakat – KUL – solidarnosc w zyciu spol

12 listopada 2010

Recenzja nowej książki

Zachęcam do zapoznania się z recenzją nowej książki – Jacek Gniadek SVD, Dwaj ludzie z Galicji. Szczegóły w rubryce „Nasze książki”.

28 września 2010

Zaproszenie na konferencję naukową

 Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Kto posiada moc decyzyjną nad życiem? Debata bioetyczna w społeczeństwie, zorganizowana przez Association of Bioethicists in Central Europe (BCE) oraz Katedrę Bioetyki i Etyki Społecznej WT UO – Opole/Kamień Śląski, 22-23 października 2010 Bliższych informacji udziela ks. prof. Piotr Morciniec – www.morciniec.pl Szczegółowy program Konferencja Opole 22-23.10.2010

8 października 2008

Walne Zebranie STM 2008

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA NAUKOWEGO STOWARZYSZENIA TEOLOGÓW MORALISTÓW Warszawa-Bielany 08-10 czerwca 2008 r. Doroczne spotkanie naukowe teologów moralistów polskich odbywało się w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym na Bielanach w Warszawie w dniach 08-10 czerwca 2008 r. Tematem spotkania były „Moralne aspekty programu obrony rodziny polskiej”. Wzięło w nim udział około 100 uczestników. Zjazd rozpoczęto wieczorną Mszą św. w […]

Page 8 of 9